Menu Sluit menu

NieuwsHub – tools en templates

Een sociaal platform zoals Facebook is een totaal andere omgeving dan een eigen nieuwswebsite. Nieuws moet je er anders verpakken om op te vallen.

Quick wins!

Online redacteurs hebben echter niet altijd de tijd of skills zelf grafische content te maken die werkt op sociale media. Het aanbod van bestaande tools of apps waren te complex of gaven hen te veel keuzevrijheid.

Daarom ontwikkelde het lab team van de NieuwsHub een aantal tools waarmee ze snel en eenvoudig mooie visuele content konden maken. Dankzij de beperkt aanpasbare templates zal alle content voortaan ook automatisch aan de vereiste huisstijl voldoen.

Geen schoonheidsfoutjes meer, dus! Denk maar aan het consequent gebruik van lettertypes, en kleuren en goed leesbare grafiek voor online gebruik op verschillende schermen.

De wishlist

Uit de tests en inzichten van het impact team, bleek er vooral nood aan tools om:

  • een korte tekst op of naast een foto te plaatsen.
  • videofragmenten te ondertitelen, zonder deze in een algemeen VRT-systeem te moeten uploaden.
  • een locatie op een kaart aan te duiden.
  • eenvoudig geanimeerde tekst op video te laten verschijnen.
  • de ideale contentmix van Facebookposts dagelijks op te volgen en te analyseren.

Prototypering

De tools werden ontworpen in nauw overleg met het impact team van de Nieuwshub en online redacties. Daarna werden ze zo snel mogelijk in betaversie gelanceerd, zodat we snel konden uittesten en bijsturen. Op basis van interne feedback én de nieuwe noden en verwachtingen van de gebruikers werd er verfijnd en uitgebreid. Al snel lieten ook andere redacties hun interesse blijken.

Stappenplannen en tutorials

Aangezien de nieuwe tools ontworpen werden om tijd te winnen, zijn ze bijzonder gebruiksvriendelijk. Aan de hand van korte workshops werden online redacteurs stapsgewijs op weg gezet. Voor wie graag nog even dubbel checkte, werd een interne website met uitvoerige handleidingen en tutorials opgezet.

De inhoud en structuur hiervan werden via dezelfde designaanpak bijgestuurd en aangepast. Zo schakelden we tussentijds over naar sterkere online tool (Notion) met meer functies, zoals een sterke zoekfunctie, snel aanpasbare structuur en makkelijk printbare pagina’s

Website made by MINSKY