Menu Sluit menu

Van redactievergadering tot push notification: dit is NUUUS

Hier lees je alles over NUUUS. NUUUS was een project van VRT Start-up in 2015. Het recept van de makers? 50% serieuzer nieuws, 50% lichtere artikels. Artikels zo opgesteld dat je ze heel makkelijk kan lezen en scrollbreaks zorgen ervoor dat je niet te snel door de app scrollt.

Selectie van nieuws en verhalen

Net zoals een elke redactie bekijken we ‘s ochtends het nieuws zowel online als offline. Daaruit kiezen we de items die belangrijk genoeg zijn om aan jongeren mee te geven.

Dit nieuws vinden we in de reguliere nieuwsbronnen zoals De Redactie, Radio 1 en de kranten(websites). Daarna gaan we op zoek naar nieuws dat vooral leeft in de jongerenwereld. Hiervoor zijn goede lokale aanbieders MNM, Studio Brussel, Newsmonkey, Jim en Joepie. Maar ook buitenlandse sites voor en door jongeren. We kijken vooral ook naar wat er geshared wordt en welke thema’s de ronde doen op sociale media bij jongeren.

We proberen ook de eerste te zijn bij het oppikken van online verhalen dat deze doelgroep aanspreekt. Reddit, Buzzfeed, Vice, Huffington Post, Jezebel… zijn hiervoor goeie leveranciers. Veel van die populaire jongerensites zijn op dit moment Amerikaans. We proberen telkens eerst te zoeken naar een Vlaamse tegenhanger of te controleren of het verhaal relevant is in de context van de Belgische cultuur.

We focussen op de mijlpalen in het nieuws en proberen doorgaans zo weinig mogelijk te berichten over de nieuwssoap tussen mijlpalen in.

Wanneer we het nieuws geselecteerd hebben, proberen we onze mix juist te krijgen. In de ogen van ons publiek is er weinig tot geen verschil in nieuwswaarde tussen een aanslag in Oekraïne, de nieuwe controversiële videoclip van Taylor Swift of een artikel over de gemiddelde grootte van de Vlaamse penis. Daarom spreken we niet over “nieuws vs. pulp”, maar wel over “hard en soft nieuws.” We maken dat onderscheid enkel in onze analytics, zodat we kunnen uitmeten hoeveel van de echt harde onderwerpen, waarvan we vermoeden dat ze anders nauwelijks tot bij het doelpubliek raken, worden opgepikt. Op dit moment is de mix die we aanbieden ongeveer 50/50. We zien dat de effectief gelezen mix 70% soft is, en 30% hard.

een voorbeeld van hoe we artikelen taggen
We taggen onze artikels met #HARD. Op deze manier kunnen we uitmeten hoeveel van de hardere nieuwsartikels gelezen worden.

Geen clickbait

De mix is enorm belangrijk. De artikels zijn zo opgebouwd dat, wanneer je enkel door de feed scrollt, je al meteen een idee hebt van wat er die dag in de wereld gebeurde. Zelfs wanneer je op niets klikt en geen enkel artikel leest, ben je al een beetje beter mee. De kern van de zaak staat meteen in de titel.

We hanteren dus geen clickbait “je raadt nooit wat deze man deed…”-titels. Hoe concreter, hoe beter, dat is de regel.

Maar wanneer het gaat over artikels waarvan we vinden dat ze horen gelezen te worden en waarvan we vermoeden (of zien in de analytics) dat het artikel niet gelezen wordt (bv. belangrijke politieke onderwerpen of gebeurtenissen ver van België die toch groot nieuws zijn) durven we onze titels wel ‘verleiderlijker’ te maken, zodat ze aangeklikt worden. Dan proberen we onze artikels wat beter te verkopen. Hier geldt de regel: ‘When they think they are getting junk, serve them vegetables.’

Scrollbreaks

De smartphone leent zich tot scrollen, en we merken dat het scrollen van een gebruiker exponentieel versnelt hoe langer hij omgaat met het toestel. Om dit proces te doorbreken plaatsen we om de paar artikels een zogenaamde ‘scrollbreak’, een bewegend filmpje of animatie (gif) die grappig, schattig of opvallend genoeg is om er even bij stil te staan. Het kan een grappige gif zijn die die dag rondgaat op het web, een zelfgemaakt filmpje dat verwijst naar een actueel topic of een stukje uit een filmpje. Maar altijd roept het een hevige emotie op. Het is een miniverhaaltje op zich.

Collage van Kim Kardashian

SSST, de opbouw van een artikel

De vijand van elke tekst is de gebruiker die aan het scannen slaat. De neiging tot diagonaal lezen (scannen) ligt gigantisch hoog op een klein scherm als dat van een smartphone. De gebruiker heeft de wereld in zijn hand, en wil alles dat er te beleven valt snel mee hebben. Hoe sneller er door een artikel gevlogen wordt, hoe meer er geconsumeerd kan worden. Dat gaat uiteraard ten koste van de aandacht waarmee het artikel gelezen wordt. Een NUUUS-artikel houdt rekening met dit gedrag en probeert dit tegelijkertijd tegen te gaan.
Dit gebeurt aan de hand van verschillende technieken, samengevat in de SSST-regel.

Short

Een artikel wordt altijd opgebouwd op dezelfde manier. We schrijven zo weinig mogelijk tekst. Een artikel is net lang genoeg om de basis antwoorden van het verhaal (Wie, Wat, Waar, Waarom, Hoe) mee te geven.
Elke zin die we kunnen vervangen door een afbeelding, filmpje of infografiek, vervangen we daarmee. Zinnen worden kort gehouden, woorden simpel. Om rekening te houden met jongeren met leesproblemen of jongeren wiens moedertaal niet het Nederlands is, proberen we woorden met te veel lettergrepen te mijden.

Story

Er wordt heel hard gewerkt aan storytelling. We proberen jongeren duidelijk te maken waarom dingen gebeurd zijn, en wat de impact van een verhaal is. We proberen hen stap voor stap door een verhaal te nemen, op een boeiende, verrassende manier. Hiervoor gebruiken we actieve taal, en precies op dezelfde manier als wanneer we het hen gewoon op de speelplaats zouden vertellen.

Spans

De kernwoorden in het verhaal worden gehighlight. Dit zorgt ervoor dat, wanneer ze aan het scannen gaan, ze toch nog de basis van het verhaal meekrijgen, en hopelijk getriggerd worden om dieper in de tekst te duiken. Het maakt het lezen op een mobiel toestel makkelijker én helpt mensen die moeilijkheden hebben met lezen of met het Nederlands.

Een Tifo van Steven Defour

Topics

Elke card of “kaart in het artikel” bevat één topic, één facet van het verhaal. Elke kaart krijgt een eigen kleur, waardoor het heel duidelijk is wanneer een nieuw topic start. Elke nieuwe kaart begint met een titel. Zo is meteen duidelijk waarover het gaat.

Een voorbeeld van een kaart

Weinig achtergrond, veel humor

Inhoudelijk houden we zoveel mogelijk rekening met de kennis van ons publiek. We gaan uit van weinig tot geen achtergrondkennis.

Bij onze rondvraag bij zo’n 200 jongeren hoorden we bijvoorbeeld dat de meesten van hen wel hadden gehoord de MH17-vlucht die werd neergeschoten boven Oekraïne, maar vraag je ze waarom de vlucht werd neergeschoten of waarom het oorlog is, kunnen ze je geen antwoord geven.
Hetzelfde verhaal krijg je bij de aanslagen in de Gazastrook. Van de recente feiten hebben ze soms weet, maar ze kennen bijna nooit de aanleiding of de onderliggende oorzaak van het conflict.

Er wordt daarom uitgegaan van geen voorkennis. Er wordt elke keer weer kort geschetst wat de situatie is in Oekraïne, met IS of in Palestina.

Moeilijke begrippen of concepten moeten we vaak ook uitleggen. Woorden als ‘taboe’, ‘liberal’ of ‘hypotheek’ die voor ons voor de hand liggend zijn, kent een 16-jarige doorgaans nog niet. Ze worden in de NUUUS-app along the way uitgelegd, zonder schools te worden.

Een meme met Oprah over de Vlaamse regering. Tekst is volgens de Vlaamse regering. Besparingen voor iedereen! Everybody gets besparingen

Humor is belangrijk voor jongeren om hun aandacht te krijgen en is een belangrijke pijler voor NUUUS. Artikels worden doorspekt met woordgrapjes als ze erin passen, memes (grapjes met beelden uit de internetcultuur), opvallende gifs of verrassende verwijzingen. Met gevoelige onderwerpen wordt uiteraard omzichtiger omgesprongen, maar humor wordt zo veel mogelijk gebruikt, zij het relativerend, absurd of gewoon extreem plat.

Eén verhaallijn

Een belangrijke bron van input is alles wat er in huis zelf al gemaakt wordt: reportages, documentaires, interviews, zij het dat die doorgaans voor een ouder doelpubliek worden gemaakt. Reportages die ook boeiend of betekenisvol voor jongeren zijn, herverpakken we naar onze NUUUS-app.

Om hierbij de boodschap van een verhaal zuiver te houden, wordt er soms gekozen om één specifieke verhaallijn uit te lichten, in plaats van alle aspecten te tonen. Een concreet voorbeeld hiervan is een Panorama-uitzending over jongeren die gaan strijden in Syrië. Omdat het onderwerp belangrijk en interessant genoeg is om mee te geven aan jongeren, wilden we hier iets rond doen.

Aangezien de Panorama-documentaire 50 minuten duurt, en tal van aspecten van het verhaal belicht, kozen wij om in onze app, voor jongeren, één verhaallijn te verwerken. In samenspraak met de makers van de originele docu werd in dit specifieke geval de verhaallijn over het ronselen van jongeren via internet uitgewerkt. Het verhaal wordt verteld aan de hand van gifs of videofragmenten uit de documentaire. Op het einde wordt er doorverwezen naar de volledige documentaire.

Voorbeeld van hoe je wordt doorverwezen naar de volledige documentaire. In dit geval gaat het over een reportage van Panorama over Belgische jongeren in Syrië.

Wat vind ik ervan? Interactie!

Om een app te zijn voor jongeren, moeten we ook een app zijn van jongeren. Het is belangrijk dat we hun leefwereld en peers tonen in de app. Dat doen we aan de hand van artikels over leeftijdsgenoten die in het nieuws komen, maar ook door zelf naar jongeren te gaan en hen in hun leefwereld te documenteren. We stappen naar de schoolpoort en stellen hun vragen, gecapteerd door hetzelfde toestel waarin we de content tonen: een smartphone. Snelle filmpjes en foto’s worden vlot verwerkt tot herkenbare snaps (Instagramfilters, vertical video), die in een artikel worden gegoten.

Ook wordt hun mening gevraagd in artikels. We proberen zoveel mogelijk interactiviteit in artikels te steken om hen te betrekken én omdat het medium er toe uitnodigt (klikken maar!). Wat vind jij hiervan? Mag Miley Cyrus met haar borsten bloot rondlopen? Of is het gewoon raar? Wat zou je ervan vinden mocht een vriendin het doen? Voor deze mondige generatie is interactiviteit onontbeerlijk en content zonder interactiviteit is voor hen van in den beginne ten dode opgeschreven.

een voorbeeld van een poll. Hier vraagt men of een bepaalde cartoon grappig is of niet.

Wat kan ik doen?

In het artikel proberen we zoveel mogelijk door te verwijzen naar meer informatie of content. Wanneer de gebruiker geinteresseerd raakt in het onderwerp, proberen we hem de weg te wijzen naar meer informatie. Dat kan simpelweg door een link te plaatsen naar een artikel van De Redactie, of door een reportage uit Het Journaal te embedden.

Jongeren voelen een vrij grote graad van engagement in onze samenleving. Dat is iets wat we vaststelden in onze gesprekken met jongeren en wat we ook hoorden bij collega’s van MNM. Jongeren willen graag geleid worden naar dingen die zij kunnen ondernemen. Kunnen ze iemand uit het verhaal steunen? Kunnen ze de ontwikkeling van het verhaal verder volgen op sociale media?

We proberen het verhaal zo dicht mogelijk bij de jongere te brengen en te focussen op mogelijke oplossingen, niet het probleem. Wat zal er nu gebeuren? Hoe kunnen mensen helpen?

Push notification en Google Analytics

De push notification is een heel belangrijke tool van een app. Het is de manier om te laten weten aan je gebruikers dat er nieuwe content is en om hen via een bliepje in de app te trekken. Elke dag wordt er een push notification uitgestuurd met daarin een samenvatting van de belangrijkste verhalen van die dag.

De push notification wordt uitgestuurd, rekening houdend met het schoolritme, tussen 16u30 en 17u. Op woensdag worden er twee verstuurd, een extra notification om 12u30. Wanneer het tijd is om de push notification uit te sturen, worden de artikels door elkaar geschud om een betere mix aan te bieden. We zorgen ervoor dat er niet te veel harde of zachte artikels elkaar opvolgen.

Eens de push notification uitgestuurd is, stromen de bezoekers snel binnen. Op dat moment houden we in het oog welke artikels populair zijn en welke links blijven liggen. Wanneer artikels (en dan vooral artikels met hard nieuws) niet gelezen worden (wat we live kunnen checken met Google Analytics), wordt de titel en/of foto aangepast om toch lezers binnen te trekken. We gaan ervan uit dat het niet zo is dat zij niet geïnteresseerd zijn in een verhaal, wel dat wij niet ons best gedaan hebben om het op een juiste manier te vertellen aan hen.

Voor serieuzere of ‘saaiere’ onderwerpen, staan we toe net wat sensationelere titels te schrijven als dat nodig is om lezers te trekken. Boeiende artikels over Syrië die bijvoorbeeld niet aangeklikt werden, kregen zo een concretere titel waar de horrortaferelen van oorlog in beschreven werden. (‘If it bleeds it leads’ bleek ook te kloppen voor onze doelgroep…).

Website made by MINSKY